Зочид буудал бүр өөрийн үйл ажиллагааны онцлог, цар хүрээнээс хамааран үйлчилгээний дотоод журмыг дагаж мөрддөг. Уг журмыг өөрийн захиалгын цахим хуудас, OTA эсвэл зочин бүртгэл хийх үед танилцуулан журмыг хүлээн зөвшөөрч буй зочдод үйлчилгээ үзүүлнэ. Нэг үгээр хэлбэл зочид буудал, зочин хоёрын дунд хийж буй гэрээ юм. Зочин өрөөндөө тамхи татаж болдог эсэх хэрэв үгүй бол татсан тохиолдолд бусад зочдын ая тухыг хангах үүднээс ямар торгууль арга хэмжээ авах гэх мэт. Ингэснээр хоёр талд үл ойлголцол, түүнийг дагасан үйлчилгээний гомдол үүсэх эрсдлийг бууруулна. 

Уг журам нь жишиг журам бөгөөд өөрийн үйл ажиллагаанд нийцүүлэн засварлах боломжтой word задгай файлыг авах хүсвэл  88079157 & khaliun@hotelog.mn хаягаар холбогдоорой.

Хичээлийн тухай
Багшийн тухай
Төрөл
үнэтэй
0
сурагчид
0
Хичээл


Мэдээлэл байхгүй байна.

Танд Зориулсан