Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хуулийн хүрээнд Монгол улсад үйл ажиллагаа эрхэлж буй бүх аж ахуйн нэгж бүр ХАБЭА дүрмийг боловсруулан батлан, мөрддөг байх, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн талаархи төрийн бодлого, үндсэн зарчмыг тодорхойлж, төрийн байгууллагын удирдлага, хяналтын тогтолцоо, ажлын байранд тавигдах хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн шаардлага, стандартыг хангах, ажилтан, хөдөлмөр эрхлэгч иргэнийг эрүүл, аюулгүй орчинд ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлэн ажиллах шаардлагатай байдаг. 

Ялангуяа зочид буудал, хоол үйлдвэрлэлийн бизнесийн хувьд ажилтан, зочдын аюулгүй байдалд анхаарал тавих, эрүүл ахуйн шаардлага хангасан орчинд хоол ундаагаар үйлчлэх нь тухайн бизнес тогтвортой урт хугацаанд үйл ажиллагаа эрхлэх үндсэн нөхцөл болдлог.

Тиймээс та бүхэн зочид буудлын ХАБЭА жишиг дүрмийг татаж авснаар өөрийн үйл ажиллагаанд нийцүүлэн засварлан шууд мөрдөх боломжтой юм. Дүрмийг засварлах боломжтой задгай файлаар татаж авахыг хүсвэл khaliun@hotelog.mn хаягт имэйл илгээгээрэй. 

Хичээлийн тухай
Багшийн тухай
Төрөл
үнэтэй
0
сурагчид
0
Хичээл


Мэдээлэл байхгүй байна.

Танд Зориулсан