Шинэ сургалтын 50% хямдрал 01 сарын 17 дуустал үргэлжилнэ.

Үйл ажиллагааны дотоод стандарт гэдэг нь тухайн өдрийн ээлжийн ажилтан хэн байхаас үл хамааран зочид буудлын бүх төрлийн үйлчилгээг үйлчлүүлэгчдэд нэгэн жигд, тасралтгүй үзүүлэх зорилгоор боловсруулсан баримт бичгийг хэлнэ. Зочин угтах алба, өрөөний цэвэрлэгээ үйлчилгээний алба, хоол ундааны алба зэрэг зочидтой шууд нүүр тулж харьцдаг албыг хамруулан ойлгохоос гадна инженер техник, санхүү, борлуулалт маркетинг зэрэг бүхий л албадын үйл ажиллагаа стандартын дагуу явагддаг байх хэрэгтэй.
Зочид буудлын SOP нь танай нийт ажилчид, зочид болон таны бизнесийн үйл ажиллагааг үр ашигтай, аюулгүй болон жигд байхад чухал дэмжлэг болно. Хүний нөөцийн эргэлт өндөр байдаг энэ салбарт ажилчид зочид буудлынхаа үйлчилгээний болон эрүүл ахуй, аюулгүй байдлын стандартыг хадгалах боломжтой болно.
SOP-ийн бичиг баримтыг нэгэнт боловсруулж, батлуулан, хэрэгжүүлж байгаа тохиолдолд ямар дарааллын дагуу, ямар дүрэм журамтай ажиллах нь тодорхой болчихдог тул хүний нөөцийн сургалтыг удирдан зохион байгуулахад хялбар болохоос гадна тэдгээр ажилчдын гүйцэтгэлийг дүгнэх боломжтой түлхүүр үзүүлэлт болно.

Хичээлийн тухай
Багшийн тухай
Төрөл
үнэтэй
0
сурагчид
6
Хичээл


Сургалтын агуулга

Модул нэг:

  • SOP талаарх үндсэн ойлголт
  • Түүнийг хэрхэн бичих вэ?
  • SOP-ийн форматуудын ялгаа

Модул хоёр:

  • SOP -ийн мөчлөг
  • SOP -ийн сургалтыг зохион байгуулах, үйл ажиллагаандаа хэвшүүлэх нь
  • Даалгавар гүйцэтгэн сургагч багшаас #feedback авах хэсгүүдээс бүрдэнэ.Танд Зориулсан

Зочид буудлын дотоод журам татах
 
Б.Халиун

Зочид буудлын дотоод журам татах

29,000₮   18,000₮
 
Зочид буудлын ХАБЭА дүрэм татах
 
Б.Халиун

Зочид буудлын ХАБЭА дүрэм татах

49,000₮   29,000₮
 
Үйл ажиллагааны стандарт SOP татах
 
Б.Халиун

Үйл ажиллагааны стандарт SOP татах

250,000₮   79,000₮