Хичээлийн тухай
Багшийн тухай
Төрөл
үнэгүй
0
сурагчид
0
Хичээл


Зочид буудлын өрөөний цэвэрлэгээг хийсний дараа гүйцэтгэлийг шалгахгүйгээр зочныг шууд өрөөнд оруулах нь олон төрлийн алдаа гарах эрсдлийг үүсгэдэг. Иймээс цэвэрлэгээ хийсний дараа менежер эсвэр ахлах ажилтан зайлшгүй цэвэрлэгээг дарааллын дагуу хийгдэж шаарлагатай эд зүйлсийн тоо ширхэгийн дагуу байрлуулсан болоод зочны аюулгүй байдлыг хангах үүднээс гэрэлтүүлэг, тог цахилгааны ажиллагаа, эд хогшлын бүрэн бүтэн байдлыг шалгаж өрөөний статусыг шинэчилнэ. 

Зочид буудлын өрөөний статусыг доорхи байдлаар тэмдэглэж болно:

OCC - Occupied Зочинтой өрөө
DO - Due Out Гарах өрөө
CO - Check-Out Гарсан өрөө
VC - Vacant and Clean Цэвэрлэгээ хийсэн сул өрөө
VR - Vacant and Ready Цэвэрлэгээг шалгасан буюу зочин ороход бэлэн сул өрөө

Эндээс татаж авах шалгах хуудсаар шалгасны дараа Ready буюу Бэлэн гэх утгыг илэрхийлнэ. Зарим зочид буудлууд Inspected өрөө гэж ярих нь ч бий.
Танд Зориулсан

Зочид буудлын дотоод журам татах
 
Б.Халиун

Зочид буудлын дотоод журам татах

29,000₮   18,000₮
 
Зочид буудлын ХАБЭА дүрэм татах
 
Б.Халиун

Зочид буудлын ХАБЭА дүрэм татах

49,000₮   29,000₮
 
Үйл ажиллагааны стандарт SOP татах
 
Б.Халиун

Үйл ажиллагааны стандарт SOP татах

250,000₮   79,000₮