Зочид буудлын борлуулалт сургалт нь борлуулалтын менежер, ерөнхий менежер, зочид буудлын эздэд болон борлуулалтын менежер болж карьераа хөгжүүлэхээр төлөвлөж буй та бүхэнд зориулагдлаа. Уг сургалт нь борлуулалыг зөв удирдах, үр дүнтэй, урт хугацааны борлуулалтыг хийхэд анхаарах арга ухаанаас хуваалцсан болно. 

Сургалтын агуулга:

  1. Зочид буудлын борлуулалт
  2. Борлуулалтын ажилтны ажил үүрэг
  3. Сэжмийг таних амжилттай борлуулалт болгох техник
  4. Шинэ арга барилаар ажиллах борлуулагч 
  5. Өрөө борлуулалт урлаг, шинжлэх ухаан

Нийт хугацаа: 2цаг 2минут

Хичээлийн тухай
Багшийн тухай
Төрөл
үнэтэй
0
сурагчид
6
Хичээл


Мэдээлэл байхгүй байна.

Танд Зориулсан