АЖЛЫН БАЙРНЫ ТОДОРХОЙЛОЛТ

Ажлын байрны тодорхойлолт нь тухайн албан тушаалын гүйцэтгэх үүрэг, хүлээх хариуцлага, тавигдах шаардлага зэргийг байгууллагын алсын хараа, зорилго, зорилтод нийцүүлэн тусгасан баримт бичиг юм. Уг баримт бичиг нь ажилтны цалин хөлсийг тогтоох, гүйцэтгэлийг үнэлэх, шинэ ажилтныг сонгон шалгаруулах, карьер төлөвлөлт, сургалтын хэрэгцээг тодорхойлох зэрэгт хэрэглэгдэхээс гадна ажилтан өөрийн ажил үүргийг ойлгох гол хөтөч нь болж хөдөлмөрийн маргааныг зохицуулах, ажлын байран дээрх алдаа дутагдлыг залруулахад чухал үүрэгтэй байна.

Доорхи АБТ нь нийтлэг ажил үүргийг тусгасан загвар тул та өөрийн зочид буудлын үйл ажиллагааны онцлогт нийцүүлэн засварлан мөрдөхийг зөвлөж байна. Хэрэв та хүсвэл өөрийн бүртгэлтэй хаягнаасаа khaliun@hotelog.mn руу холбогдон засвар хийх боломжтой задгай файл имэйлээр хүлээн аваарай.

Хичээлийн тухай
Багшийн тухай
Төрөл
үнэтэй
0
сурагчид
0
Хичээл


АГУУЛГА:

  1. Ерөнхий менежер
  2. Зочин угтах албаны менежер
  3. Цэвэрлэгээ, үйлчилгээний менежер
  4. Хоол ундааны менежер
  5. Ерөнхий тогооч
  6. Ерөнхий инженер
  7. Зочин угтагч
  8. Өрөөний үйлчлэгч
  9. Зөөгч
  10. Сантехнихч

 
Танд Зориулсан