Танилцуулга:

Үйлчилгээний салбарын борлуулалт болон маркетингийн стратеги нь биет бүтээгдэхүүнтэй харьцуулахад хэд хэд онцлогтой байдаг бөгөөд зочид буудлын борлуулалт нь үйлчилгээний чанар, үйлчлүүлэгчидийн сэтгэл ханамжаас шууд хамааралтай байдаг. Тиймээс hotelog.mn нь зочид буудлын борлуулалтын аутсорсинг үйлчилгээг үзүүлэхтэй зэрэгцүүлэн зочдын сэтгэл ханамжийг өндөр байлгах, түүнд чиглэсэн сургалт, зөвлөх үйлчилгээ, нууц зочны үнэлгээ, зөвлөмж нийтлэлүүдийг тасралтгүй, тогтмол хүргэхээр ажиллаж байна.

Hotelog.mn үйлчилгээ:
Онлайн болон танхимын сургалт
Үйл ажиллагааны баримт бичгүүд
Нууц зочны үнэлгээ, зөвлөмж

5016+

14

Сургалт

Award

2

Багш нар

30

сурагчид

Бид юу хийдэг вэ?

ТанилцуулгаБагш

Strong keywords ...